Class XII CBSE Results

  • 2015-2016
  • 2014-15
  • 2013-2014
  • 2012-13
  • 2011-12

Class XII CBSE Result - 2015-16

SCHOOL TOPPER

ARUNDHATI NEGI - 98%
(Psychology – 100, Chemistry – 99, Physics – 97)

 

Students Scored Perfect 100

ARUNDHATI NEGI
(Psychology -100)

REVA SABLOK
(Psychology – 100)

RITIKA MUKHERJEE
(Computer Science -100)

SHIVANI NAIK
(Sociology – 100)

DEEPAK JAKHAR
(Sociology -100)

R SAI MYTHELI
(Sociology – 100)

 

100 % Result with all first divisions

80% of total strength score more than 90% in English

School Average – 87.75%

Highest Aggregate – 98%

Scored above 90%  – 54 students


Stream Wise Toppers List

Stream

Rank

Candidate Name

(%)

SCIENCE

1

ARUNDHATI NEGI

98

2

RITIKA MUKHERJEE

97

3

HERSHDEEP SINGH CHOPRA

96.75

4

JOYENDRA ROY BISWAS

96

SUKRITI TANAYA GANTAYET

5

KANDARP VERMA

95.75

COMMERCE

1

AARUSHI KAPOOR

95.25

2

RAHUL SINGH

95

3

SAUMYA AGARWAL

94

4

KIVLEEN KAUR SAHNI

93.5

5

RADHIKA BANSAL

93

HUMANITIES

1

REVA SABLOK

97.75

2

R SAI MYTHELI

96.25

3

ANURIITI PAUL

95.75

JAYASH LAMBA

4

DEEPAK JAKHAR

95

5

NATASHA SINGH

94.75

 

Aggregate - Wise Toppers List

S. No.

Rank

Candidate Name

(%)

1

1

ARUNDHATI NEGI

98

2

2

REVA SABLOK

97.75

3

3

RITIKA MUKHERJEE

97

4

4

HERSHDEEP SINGH CHOPRA

96.75

5

5

R SAI MYTHELI

96.25

6

6

SUKRITI TANAYA GANTAYET

96

7

6

JOYENDRA ROY BISWAS

96

8

7

KANDARP VERMA

95.75

9

7

ANURIITI PAUL

95.75

10

7

JAYASH LAMBA

95.75

11

8

AMOL SIKRI

95.5

12

9

AARUSHI KAPOOR

95.25

13

10

RAHUL SINGH

95

14

10

SHIVAM GARG

95

15

10

SHUBHAM KACHROO

95

16

10

DEEPAK JAKHAR

95

17

11

NATASHA SINGH

94.75

18

11

AKANKSHA JHA

94.75

19

12

ANISHA RAI KUMAR

94.5

20

12

ASHMEET KAUR

94.5

21

12

ROHAN SHARMA

94.5

22

12

PRIYA RATTI

94.5

23

12

KUMUD BISHT

94.5

24

13

DHERYA GAHALLOT

94.25

25

13

PAYAL SONI

94.25

26

14

ROHAN SINHA

94

27

14

ANSH KAPIL

94

28

14

MEGHA KHANNA

94

29

14

SAUMYA AGARWAL

94

30

15

VRINDA SHARMA

93.75

31

15

SHIKHA AGARWAL

93.75

32

16

KIVLEEN KAUR SAHNI

93.5

33

16

KSHITIJ SINGH

93.5

34

17

RADHIKA BANSAL

93

35

17

SHIVANI NAIK

93

36

17

AGASTYA GARG

93

37

17

TUSHAR JAIN

93

38

18

SUKRITI

92.75

39

19

SAARANSH GUPTA

92.5

40

19

SIDDARTH SIWATCH

92.5

41

20

VISHAL DHANKHAR

92.25

42

20

AASTHA RANA

92.25

43

20

RIYA SHARMA

92.25

44

20

HRITIK GUPTA

92.25

45

21

PRERNA PARASHAR

92

46

21

SOMIYA KARDAM

92

47

22

UMESH RANA

91.5

48

23

NEHA TANEJA

91.25

49

23

SHIVI MITTAL

91.25

50

24

NAVYA SHARMA

91

51

25

GRUSHA VERMA

90.75

52

25

SHIVI DEVESHWAR

90.75

53

26

AKANKSHA

90.5

54

27

AMAN ARORA

90.25

 
Subject Wise - Highest Scorers
 

Subject Name

Highest Score

S. No.

Candidate Name

Sociology

100

1

SHIVANI NAIK

2

DEEPAK JAKHAR

3

R SAI MYTHELI

Psychology

100

1

ARUNDHATI NEGI

2

REVA SABLOK

Computer Science

100

1

RITIKA MUKHERJEE

Chemistry

99

1

ARUNDHATI NEGI

Physics

98

1

KANDARP VERMA

2

RITIKA MUKHERJEE

3

HERSHDEEP SINGH CHOPRA

History

98

1

KUMUD BISHT

2

PRIYA RATTI

3

REVA SABLOK

Political Science

98

1

REVA SABLOK

English (Core)

97

1

JOYENDRA ROY BISWAS

2

SOMIYA KARDAM

3

SUKRITI TANAYA GANTAYET

4

AMOL SIKRI

5

KIVLEEN KAUR SAHNI

Economics

97

1

JAYASH LAMBA

Multimedia & Web Technology

96

1

JAYASH LAMBA

Physical Education

96

1

ANISHA RAI KUMAR

2

JASIKA

Mathematics

95

1

DHERYA GAHALLOT

2

JOYENDRA ROY BISWAS

3

KANDARP VERMA

4

PAYAL SONI

5

RITIKA MUKHERJEE

6

SHUBHAM KACHROO

7

SUKRITI TANAYA GANTAYET

8

AMOL SIKRI

9

HERSHDEEP SINGH CHOPRA

10

ROHAN SHARMA

11

ROHAN SINHA

12

SHIVAM GARG

13

HRITIK GUPTA

Biology

95

1

ARUNDHATI NEGI

Accountancy

95

1

AARUSHI KAPOOR

2

HRITIK GUPTA

3

KIVLEEN KAUR SAHNI

4

MADHAV GUPTA

5

NISHANT BALYAN

6

RADHIKA BANSAL

7

RAHUL SINGH

8

VEDANT AGARWAL

9

DIVYA BANSAL

10

PRASHANT RANA

11

SAARANSH GUPTA

12

SAHIBDDEEP SINGH

13

SIDDARTH SIWATCH

14

VISHAL DHANKHAR

Business Studies

95

1

AARUSHI KAPOOR

2

KIVLEEN KAUR SAHNI

3

RADHIKA BANSAL

4

RAHUL SINGH

5

DIVYA BANSAL

6

NEHA TANEJA

7

SAUMYA AGARWAL

Geography

95

1

ANURIITI PAUL

2

KUMUD BISHT

3

REVA SABLOK

Fashion Studies

92

1

MEGHA KHANNA

 
 

 

  Audio On